, mange tak for din bookingforespørgsel! Ferietiden er uden tvivl den skønneste tid på året, og den skal bare nydes. Du skal have tak for den tillid du har vist os ved at vælge os som din rejsearrangør. I denne e-mail har vi samlet alle detaljerne omkring din bookingforespørgsel. I de kommende dage sender vi dig desuden en bookingbekræftelse med posten, når vi har set nærmere på din forespørgsel. Du bedes tjekke om de anførte bookingoplysninger er korrekte og fuldstændige. (Bemærk: Det er meget vigtigt, at skrivemåden svarer nøjagtigt til de

,

mange tak for din bookingforespørgsel!

Ferietiden er uden tvivl den skønneste tid på året, og den skal bare nydes. Du skal have tak for den tillid du har vist os ved at vælge os som din rejsearrangør. I denne e-mail har vi samlet alle detaljerne omkring din bookingforespørgsel. I de kommende dage sender vi dig desuden en bookingbekræftelse med posten, når vi har set nærmere på din forespørgsel.

Du bedes tjekke om de anførte bookingoplysninger er korrekte og fuldstændige.
(Bemærk: Det er meget vigtigt, at skrivemåden svarer nøjagtigt til den i passet/ID-kortet!)

Du bedes underrette os om evt. nødvendige ændringer.
Ellers kan det hænde, at flyselskabet på et senere tidspunkt tager ekstra gebyr for ombooking, hvilket kan blive dyrt.

Efter vores interne kontrol vil du i de kommende dage få tilsendt en bekræftelse på din booking.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon +45 898 835 73 .

Vi ønsker dig en god rejse

Liv Holm, Leder af afdelingen for læserrejser


Reisedatum

Din rejsearrangør: TSS Travel Service Scandinavia
Din reservationskode:
Tidsrum: 01.01.1970 til 01.01.1970

Bookingdata

Samlet pris: 0,– DKK

Faktura- og leveringsadresse

Navn:
Fødselsdato:
Adresse:

e-mail:
Telefon:

Generelle rejsebetingelser

Pkt. 1 – Booking

Tilbuddene på vores hjemmeside og i vores annoncer er alene opfordringer til at gøre tilbud. Kundens bestilling/booking er uden forbindtlighed, og aftalen mellem TSS Danmark, Filial af TSS Travel Service Scandinavia AS, Norge (herefter forkortet til „TSS“) og kunden er først endeligt indgået, når kunden modtager en ordrebekræftelse. Efter modtagelse af ordrebekræftelsen har kunden mulighed for at acceptere ordrebekræftelsen inden for 5 dage. Modtager TSS ikke accept af ordrebekræftelsen fra kunden inden udløbet af denne frist, annulleres bookingen automatisk.

De oplyste vilkår i markedsføringsmateriale, på TSS hjemmeside og disse almindelige betingelser er endelige og bindende for TSS og kunden på det tidspunkt, hvor kunden modtager en endelig ordrebekræftelse/faktura fra TSS.

Booking af en rejse kan ske ved personlig eller telefonisk henvendelse til TSS, samt skriftligt, herunder via e-mail, fax og internet.

I forbindelse med bookingen af pakkerejsen hos TSS, vil kunden modtage alle lovpligtige oplysninger om pakkerejsen samt TSS’ privatlivspolitik og de almindelige betingelser.

Kunden skal snarest muligt reagere overfor TSS, hvis oplysningerne i bestillingsbekræftelsen og/eller i rejsedokumenterne ikke stemmer overens med det aftalte.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksen rejseledsager, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre/værge om, at de har tilladelse til rejsen.

Grupperejser defineres som rejsebookinger med syv (7) eller flere rejsende, som deltager på en rejse som en lukket rejsegruppe. Lukkede rejsegrupper skal booke deres rejse eller ophold på følgende mailadresse: grupper@tss-travel.dk. Vores grupperejsebetingelser gælder som tjener som tillæg til disse almindelige vilkår og betingelse.

Den person, som står anført som nummer 1 på rejsen, og/eller den person, som billetten/ bestillingsbekræftelsen/rejsedokumenterne sendes eller e-mailes til, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, der kan ændre eller afbestille rejsen. Eventuelle henvendelser, korrespondance og/eller refusion fra os angående rejsen, vil ske til denne person. Bestiller en person flere billetter/rejser, betragtes denne person som ejer af samtlige billetter/rejser.

TSS tager forbehold for trykfejl i markedsføringsmaterialet, på hjemmesiden og/eller I bestillingsbekræftelsen og for deraf følgende eventuelle ændringer i vilkårene for rejsen.

Pkt. 2 – Rejsens pris m.v.

Prisen for en pakkerejse omfatter, hvor intet andet er anført, transport fra det i rejsedokumenterne angivne afrejsested til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel samt eventuel forplejning i henhold til markedsføringsmateriale eller bestillingsbekræftelse.

Tilslutningsrejser er ikke inkluderet i prisen for rejsen, med mindre de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne, og dette fremgår af billetten/bestillingsbekræftelsen.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen.

Særlige hotelfaciliteter, såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v., er sædvanligvis at betragte som tillægsydelser, som ikke er inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves tillæg for udsigt, bad, enkeltværelse og/eller balkon samt leje for liggestole, parasoller, deponeringsboks m.v.

Flytillæg kan i visse tilfælde forekomme. Størrelsen heraf kan blive justeret i løbet af sæsonen.

Pkt. 3 – Betaling, prisændringer m.v.

Rejsen kan betales ved bankoverførsel eller med Visa/Dankort eller kreditkort. Det er vigtigt, at betalingsdatoen på fakturaen/bestillingsbekræftelsen overholdes, idet det tager 1-2 bankdage, inden TSS modtager betalingen. Frist for indbetaling af depositum eller hele rejsens pris oplyses af din rejsekonsulent og vil endvidere fremgå af fakturaen/bestillingsbekræftelsen.

Du vil først få tilsendt rejsedokumenter, når vi har modtaget indbetaling af depositum eller rejsens fulde pris. Oplyser du din e-mail-adresse, vil du modtage fakturaen/bestillingsbekræftelsen på e-mail straks efter bestilling.

Med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen, udgør depositum for rejser 20 % af rejsens samlede pris samt betaling for eventuel afbestillingsforsikring og/eller rejseforsikring.

Indbetaling af depositum skal være TSS i hænde senest 5 dage efter kundens modtagelse af bestillingsbekræftelsen/fakturaen. Betaling af rejsens restbeløb skal være TSS i hænde senest 35 dage før afrejse, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen. Ved indtegning mindre end 35 dage før afrejse skal rejsens fulde pris være TSS i hænde senest 48 timer efter indtegning, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har TSS ret til at annullere rejsen uden varsel.

Ved annullation foretages en opgørelse svarende til ved afbestilling.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser.

TSS forbeholder sig ret til inden afrejse at foretage prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter, gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Hvis lufthavnsafgiften f.eks. stiger med 100 kr., forhøjes rejsens pris tilsvarende (dette kan også ske efter at rejsens fulde pris er indbetalt).

Hvis rejsens pris forhøjes med mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles TSS umiddelbart efter, at kunden er blevet informeret om prisforhøjelsen.

Hvis skatter, afgifter m.v., som pålignes TSS direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejse, er TSS forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger 100 kr. pr. rejsedeltager.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse ved skriftlig henvendelse til den ved indtegningen eller af kunden oplyste adresse.

Pkt. 4 – Afrejse og ankomsttidspunkt for flyrejsen

Kunden og TSS indgår aftale om datoen (dag, måned og år) for kundens afrejse, rejsens varighed (antal dage), og datoen (dag, måned og år) for kundens hjemkomst.

Der kan forekomme mellemlandinger og/eller skifte af fly på flyruten, hvilket uanset længden heraf anses som en del af rejse, når kunden er oplyst herom før afrejsetidspunktet.

Oplysning om de nærmere afrejse- og ankomsttidspunkter på datoen for kundens afrejse og hjemkomst samt oplysning om sted for mellemlandinger og/eller skifte af fly på flyruten samt ankomst- og afrejsetidspunkterne herfor vil blive sendt til kunden pr. brev senest 8 dage før datoen for kundens afrejse.

Pkt. 5 – Ændring og afbestilling inden afrejse

A. Ændring eller aflysning på TSS’ foranledning

TSS har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår:

1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det i aftalen anførte minimum, og at skriftlig meddelelse om aflysningen er kunden i hænde senest 28 dage inden afrejse,

2) hvis TSS er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelie og ekstraordinære omstændigheder, og TSS underretter kunden om aflysningen uden unødvendig forsinkelse og inden afrejsen.

Såfremt en ændring i vilkårene for rejsen medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at TSS informerer kunden om aflysningen eller ændringen, modtager kunden information om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig.

I tilfælde af at TSS aflyser rejsen, uden at det skyldes kundens forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt fra TSS eller at deltage i en anden pakkerejse efter kundens valg, hvis det er muligt for TSS at tilbyde dette uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab.

Kunden skal underrette TSS om sit valg inden rimelig tid efter, at kunden modtog meddelelse om rejsens aflysning. Vælger kunden en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale differencen. TSS tilbagebetaler prisforskellen til kunden i tilfælde af, at kunden vælger en pakkerejse, som har en lavere værdi end den oprindeligt bestilte.

Lider kunden et økonomisk tab som følge af TSS‘ ændringer i vilkårene for rejsen eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning fra TSS, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det i aftalen anførte minimum, og at skriftlig meddelelse om aflysningen er kunden i hænde senest 28 dage inden afrejse,

2) kundens egne forhold,

3) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af TSS eller nogen, som TSS er ansvarlig for.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis TSS har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.

Vil kunden gøre krav gældende i anledning af, at TSS ændrer eller aflyser en rejse, skal kunden give TSS meddelelse herom inden rimelig tid, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke det, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker at foretage ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, hotel, rejsedeltagere, gælder følgende regler under forudsætning af, at TSS bekræfter, at en sådan ændring er mulig:

Ved ændring af rejser, der meddeles TSS og bekræftes af TSS, er TSS berettiget til at opkræve et ændringsgebyr.

Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, og udgør minimum 200 kr. En eventuel prisdifference i forhold til den anførte pris I markedsføringsmaterialet opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen.

Hvis der opstår yderligere omkostninger for rejsen på grund af omstændigheder, som den rejsende er ansvarlig for uden TSS’s skyld i forberedelsen eller gennemførelsen af rejsen (f.eks. gebyrpligtig ændring af flybilletten, hvis den rejsendes navn er forkert), kan TSS kræve refusion af de opståede omkostninger.

Hvis en navnekorrektion er påkrævet, vil der under alle omstændigheder ligeledes blive opkrævet et behandlingsgebyr på 200 kr. pr. korrektion.

Ændringer, som meddeles TSS mindre end 30 dage før den oprindeligt aftalte afrejse, er TSS berettiget til at betragte som afbestilling og ny indtegning.

Ombooking til anden rejse vil blive betragtet som en afbestilling af rejsen. Her gælder afbestillingsbetingelserne iht. vores Almindelige Rejsebetingelser. Efterfølgende foretages en ny tilmelding.

2) Afbestilling

2a) Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre TSS senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling som følge af forhold hos underleverandører (f.eks. flyselskaber) ikke kan ske uden at hele eller dele af rejsens pris er tabt. TSS anbefaler skriftlig afbestilling af rejsen.

2b) Ved afbestilling af en rejse med charterfly gælder følgende regler:

1) Ved afbestilling senest 30 dage før den aftalte afrejsedag tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 20% af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

2) Ved afbestilling senere end 30 dage før og senest 14 dage før den aftalte afrejsedag har TSS ret til at beregne sig 25 % af rejsens pris, samt eventuelt afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

3) Ved afbestilling senere end 14 dage før og senest 8 dage før den aftalte afrejsedag har TSS ret til at beregne sig 50 % af rejsens pris, samt eventuelt afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

4) Ved afbestilling mindre end 8 dage før den aftalte afrejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

2c) Ved afbestilling af en rejse med rutefly og ved afbestilling af rejser omfattende krydstogt gælder følgende regler:

1) Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte afrejsedag tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 20 % af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

2) Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 30 dage før den aftalte afrejsedag tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 40 % af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

3) Ved afbestilling senere end 30 dage før og senest 14 dage før den aftalte afrejsedag tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 65 % af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

4) Ved afbestilling senere end 14 dage før og senest 8 dage før den aftalte afrejsedag tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 80 % af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

5) Ved afbestilling senere end 8 dage før den aftalte afrejsedag eller ved kundens udeblivelse fra afrejse uden afbestilling, herunder for sent fremmøde, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse fra afrejse, herunder for sent fremmøde, betragtes som en aflysning af hele rejsen.

2d) Ved afbestilling af rejser til Sydafrika gælder følgende særlige regler:

1) Ved afbestilling senest 120 dage før den aftalte afrejsedag tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 20 % af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

2) Ved afbestilling 119 dage før og senest 30 dage før den aftalte afrejsedag tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 50 % af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

3) Ved afbestilling senere end 29 dage før og senest 15 dage før den aftalte afrejsedag tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 65 % af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

4) Ved afbestilling senere end 14 dage før og senest 8 dage før den aftalte afrejsedag tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 85 % af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

5) Ved afbestilling senere end 7 dage før og senest 1 dag før den aftalte afrejsedag tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 90 % af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer.

6) Ved afbestilling på afrejsedagen eller ved kundens udeblivelse fra afrejse uden afbestilling, herunder for sent fremmøde, tilbagebetaler TSS det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 95% af rejsens pris pr. person samt eventuelle udgifter til afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre gebyrer. Udeblivelse fra afrejse, herunder for sent fremmøde, betragtes som en aflysning af hele rejsen.

2e) Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum på 14 dage før afrejse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens ret til afbestilling som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Retten til afbestilling kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden var almindeligt kendt.

Kunden har krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, i tilfælde af kundens afbestilling på grund af de opregnede begivenheder.

3) Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på 200 kr. pr. person samt eventuelle ændringsgebyrer opkrævet af flyselskabet eller anden leverandør.

Det er en forudsætning for overdragelse af rejsen, at reglerne hos hotellet, flyselskabet eller anden leverandør ikke udelukker overdragelsen, samt at TSS underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen, dog senest 7 dage inden pakkerejsens begyndelse. Såfremt rejsen overdrages senere end 7 dage før pakkerejsens begyndelse, betragtes det som en afbestilling og ny indtegning.

Overdrageren hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen af rejsen.

Pkt. 6 – TSS‘ pligter og ansvar efter afrejse

TSS er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med det i markedsføringsmaterialet og rejseaftalen anførte. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end TSS.

Oplysninger i TSS’ markedsføringsmateriale, prisliste, på hjemmesiden og i disse almindelige betingelser er bindende for TSS. TSS kan dog ændre i oplysningerne, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden udtrykkeligt gøres opmærksom på ændringerne inden rejseaftalen indgås.

Såfremt der mellem TSS og kunden er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i markedsføringsmaterialet anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, at de er påført billetten/ bestillingsbekræftelsen/rejsedokumenterne, eller at de på anden måde klart kan dokumenteres.

Såfremt kunden kommer i vanskeligheder under rejsen, er TSS forpligtet til at yde passende bistand navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som er anført i markedsføringsmaterialet, på hjemmesiden eller i særlige aftaler mellem TSS og kunden, herunder hvis ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte/tilsikrede. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som uvæsentlige, anses dog ikke for mangler. Det bør bemærkes, at TSS har ret til at aflyse programsatte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige. Tilsvarende betragtes forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke som en mangel ved rejsen.

Er rejsen mangelfuld, har TSS ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre TSS uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.

Kan afhjælpning ikke kræves, jf. ovenfor, eller afhjælper TSS ikke manglen inden rimelig tid, har kunden krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder TSS at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at formålet med pakkerejsen samlet set er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald underrette TSS‘ repræsentant/ leverandør på stedet herom inden rimelig tid fra at manglen blev opdaget af kunden.

Såfremt kunden retmæssigt kan hæve aftalen, skal TSS‘ tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme TSS en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende. Hæver kunden retmæssigt aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider kunden økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har kunden krav på erstatning fra TSS, medmindre den manglende opfyldelse af aftalen skyldes en uvedkommende tredjemand, og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af TSS eller nogen, som TSS er ansvarlig for. TSS er heller ikke ansvarlig for den manglende opfyldelse af aftalen, hvis årsagen hertil er udefra kommende omstændigheder, som TSS eller nogen, som TSS er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).Hvis det på grund af uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder er umuligt for TSS at sikre kundens befordring tilbage til afrejsestedet i overenstemmelse med aftalen, afholder TSS omkostningerne til indkvatering af en så vidt mulig tilsvarende kategori, som anført i bestillingsbekræftelsen for en periode på højst tre nætter.

TSS‘ ansvar for tab og/eller person- eller tingskade:

Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner.

For flytransport henvises til pkt. 6 om luftfartsselskabets ansvar. Alle ankomsttider, der er angivet i markedsføringsmaterialet, på hjemmesiden, på billetten/bestillingsbekræftelsen/ rejsedokumenterne, skal betragtes som forventede.

TSS kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider. TSS yder ingen godtgørelse for uvæsentlige ulemper grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ingen godtgørelse, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af drift på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder.

Endelig fraskriver TSS sig ethvert ansvar for oplysninger, som fremgår af hotellernes egne brochurer og hjemmesider.

Kunden er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring heraf under ferien. TSS er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsboks eller lignende.

Pkt. 7 – Begrænsninger i TSS‘ ansvar

Erstatning for person- og bagageskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til det anførte nedenfor om luftfartselskabets ansvar.

Athen Konventionen finder anvendelse ved transport via sø- og vandveje. I denne konvention er selskabets erstatningsansvar begrænset i tilfælde af personskade på en passager eller en passagers død eller i tilfælde af bortkomst og beskadigelse af bagage.

TSS‘ ansvar kan ikke overstige det ansvar, som gælder for de tjenesteydere eller underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen.

Luftfartsselskabets ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som TSS i tilfælde af en skade eller en mangel måtte blive mødt med, følger de til enhver tid gældende beløbsgrænser som anført i luftfartslovningen og i de internationale konventioner, der er indgået i henholdsvis Warszawa, Den Haag, Guadalajara og Montreal.

I disse konventioner er luftfartsselskabets erstatningsansvar begrænset i tilfælde af personskade på en passager eller en passagers død eller i tilfælde af bortkomst og beskadigelse af bagage.

TSS‘ ansvar kan ikke overstige det ansvar, som gælder for de tjenesteydere eller underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen.

Idet luftfartsselskabets og TSS‘ erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset, opfordrer TSS til, at kunden tegner en separat bagageforsikring.

Ved forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage skal den rejsende straks underette flyselskabet på stedet ved hjælp af en skadesindikator (P.I.R.). Som rejsende må du forvente, at flyselskaberne afviser refusion/erstatning, hvis skadesrapporten ikke er udfyldt rettidig. Rapporten skal senest udfyldes inden for 7 dage i tilfælde af bagageskader og inden for 21 dage i tilfælde af flyforsinkelser.

Pkt. 8 – Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som gives af TSS eller dennes repræsentant, flyselskaber eller andre, der har forbindelse med pakkerejsens gennemførelse. Den rejsende skal respektere gældende ordensbestemmelser, som er fastsat med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v.
Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskabet og/eller hotellet, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for den rejsendes egen regning. Den rejsende vil i sådanne tilfælde ikke have krav på nogen form for tilbagebetaling af erlagte beløb og betalinger for pakkerejsen.
Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Pas, visum & vaccinationer

Inden kunden indbetaler depositum eller den fulde købesum, vil TSS informere kunden om eventuelle pas-, visum-, vaccinations- eller andre krav, der er nødvendige for gennemførelsen af pakkerejsen.

Den rejsende er ansvarlig for at skaffe og medbringe de rejsedokumenter, som myndighederne kræver, for at kunne dokumentere eventuelt krævede vaccinationer eller sundhedsbeviser, ligesom den rejsende selv er ansvarlig for at overholde told- og valutabestemmelser. Disse krav kan ændre sig, og derfor bør den rejsende i god tid før rejsens start kontrollere, om der er sket ændringer. TSS påtager sig intet ansvar, hvis den rejsende ikke kan deltage i rejsen på grund af manglende overholdelse af de krav, der er gældende før og på rejsetidspunktet.

Øvrige oplysninger, ud over dem som TSS giver, kan fås ved henvendelse til landets ambassade, konsulat eller ved Statens Seruminstitut i Danmark.

Udenlandske statsborgere og indehavere af dansk pas i udlandet skal kontakte de respektive ambassader og Statens Seruminstitut for at få oplysninger, om kravene til statsborgere i deres land. TSS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle omkostninger, som den rejsende måtte pådrage sig, som følge af misligholdelse af denne forpligtelse.

Den rejsende garanterer, at de navne, som den rejsende har opgivet ved indrejse, svarer til navnene i passene. Hvis rejsedokumenter og pas ikke stemmer overens i denne henseende, skal den rejsende straks underrette TSS herom.

I det omfang den rejsende ikke har modtaget ukorrekte oplysninger fra TSS, er den rejsende ansvarlig for alle omkostninger, der opstår som følge af, at ovennævnte formaliteter ikke er opfyldt, og at hjemtransport finder sted som følge af ukorrekte pas eller manglende overholdelse af disse bestemmelser.

Sygdom & ulykke

Den rejsende er ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende på rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v.

I forbindelse med bookingen booking gøres kunden opmærksom på mulighederne og vilkårene for at tegne en afbestillingsforsikring til dækning af, at kunden på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i pakkerejsen.

Rejsetidspunkter

Den rejsende skal løbende holde sig orienteret om afgangssteder og –tidspunkter for de til rejsens gennemførelse inkluderede transportmidler.

Den rejsende skal holde sig orienteret om hjemrejsetidspunkter ved i god tid forud for hjemrejsen at høre rejselederen eller gennemse relevante opslag på et på forhånd aftalt sted for derved at blive bekendt med, om hjemrejsetidspunktet er ændret i forhold til det på billetten/ rejsedokumenter anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte TSS‘ lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet.

Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af TSS oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de pågældende ruteflyselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. Den rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende mod hverken TSS eller flyselskab.

Den rejsende er ansvarlig for at have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de af TSS oplyste steder og tidspunkter for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Møder den rejsende ikke rettidigt op til rejsen, mister den rejsende retten til denne og må i givet fald foretage rejsen for egen regning.

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel den rejsende selv som bagage er egnet til fly- og/eller bustransport.

Graviditet

Det bør bemærkes, at gravide ikke må være passagerer på fly, når de er i 8. eller 9. måned.

Uegnede passagerer

Kaptajnen/chaufføren kan efter skøn afvise eller afsætte personer, som på grund af graviditet, sygdom, beruselse eller andre årsager er uegnede til at deltage i rejsen eller er til gene for medpassagerer.

Uudnyttede arrangementer m.v.

Der ydes ingen refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Pkt. 9 – Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal, med henblik på afhjælpning på stedet, gøres gældende over for rejselederen eller TSS‘ lokale repræsentant/leverandør inden rimelig tid efter at den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil føre til, at kunden taber retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis TSS har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller har handlet groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke kunne rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til TSS inden rimelig tid efter rejsens afslutning, dog senest 2 måneder efter kunden har opdaget manglen. Undladelse heraf vil føre til, at kunden taber retten til senere at kræve erstatning. Er rejsen registreret med en e-mailadresse, kan korrespondancen til kunden foregå pr. e-mail.

Pkt. 10 – Forsikring/sygdom/tyveri

Når man rejser, er det vigtigt, at man har en forsikring, der også gælder i udlandet. Vi anbefaler, at der tegnes en rejseforsikring hos Hanse Merkur Reiseversicherung AG, da man derved vil være bedre dækket på rejsen end med det danske rejsesygesikringskort. For yderligere oplysninger henvises til www.tss-travel.dk.

Det danske rejsesygesikringskort omfatter rejser uden for Danmark i Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

Har man en indboforsikring, bør man kontrollere, at den dækker rejser uden for Norden. Det påhviler den rejsende selv at fremskaffe dokumentation på rejsemålet for f.eks. sygdom, skade og tyveri, da vi ikke har mulighed for at fremskaffe politirapport, lægeerklæring eller lignende efter hjemkomst.

Pkt. 11 – Andet

Disse almindelige betingelser og vilkår gælder, medmindre de udtrykkeligt fraviges i enkelte rejsekontrakter.

Hvis enkelte bestemmelser i rejsekontrakten erklæres for ugyldige, betyder det ikke, at rejsekontrakten som helhed mister sin gyldighed.

Rejsebeskrivelser i medier, som for eksempel kataloger, hotelbrochurer, websteder og lignende, som ikke er udarbejdet af eller for TSS, ændrer ikke ved omfanget af de kontraktmæssige ydelser, som TSS er forpligtet til at tilbyde. Udover rejsebeskrivelsen i TSS‘ markedsføringsmateriale er det udelukkende ordrebekræftelsen/fakturaen, der er afgørende for vurderingen af det kontraktmæssige ydelsesomfang.

Det er ikke tilladt at gøre brug af enkelte delydelser fra pakketilbuddet (f.eks. kun flyrejse, kun hotel, m.v.), medmindre de enkelte ydelser står angivet med priser. I tilfælde af, at der ikke gøres brug af en i pakketilbuddet indeholdt rundrejse eller et hotelophold trods bestilling af samme, vil den af kunden erlagte betaling herfor ikke blive refunderet.

De i ordrebekræftelsen/fakturaen oplyste rejsetidspunkter m.v. for den bestilte rejse er af foreløbig karakter. De endelige rejsetider vil blive meddelt i forbindelse med tilsending af rejsedokumenterne (billetter, hotel, voucher m.v.).

Såfremt den rejsende selv bestiller tilslutningsforbindelser, skal der fra den rejsendes side tages højde for, at de endelige rejsetidspunkter først vil blive meddelt i rejsedokumenterne. Desuden må den rejsende være forberedt på, at der kan opstå forsinkelser under rejsen. Bestiller den rejsende selv tilslutningsforbindelser, bør den rejsende sørge for, at der er god tid mellem de enkelte forbindelser, og at der er taget højde for evt. forsinkelser.

Ethvert krav der rejses over for TSS er underlagt dansk ret. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en mindelig løsning af sagen, kan sagen indbringes forl Pakkerejse-Ankenævnet. Alternativt kan sagen anlægges ved en dansk domstol.

Januar 2024

TSS almindelige rejsebetingelser i PDF-format

Download almindelige rejsebetingelser i PDF-format

Til læsning af PDF-filen skal du bruge Acrobat Reader von Adobe .

Standardoplysningsskema for aftaler om pakkerejser

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Virksomhed TSS Danmark (Filial af TSS Travel Service Scandinavia AS, Norge) er fuldt ansvarlig(e) for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

TSS Danmark har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent(e).

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302

 • Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
 • Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
 • Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
 • Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.
 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
 • Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr.
 • Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.
 • Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
 • Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
 • Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent,
  refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. TSS Danmark har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejsegarantifonden i Danmark (Medlemsnummer: 2505). Rejsende kan henvende sig til Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. Sal, 2840 Holte, per mail til info@rejsegarantifonden.dk eller på tlf. 45 87 83 33, hvis de nægtes ydelser som følge af TSS Danmark ̓s konkurs eller insolvens.

Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk .

Januar 2024